🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ پاکسازی معابر و ورودی‌های شهر توسط نیروهای خدوم پاکبان واحد خدمات شهری، اداره خدمات و ایمنی شهری

جهت استقبال از مسافرین نوروزی

? مهدی قلی زاده