🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ تکمیل سازه خشت و گل در پارک خندق

? با سپاس از همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک

 

تازه ترین اخبار