🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ کاشت گل و گیاهان تزئینی در محوطه جلو سردرب باغ گلشن

◀️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? امیری