🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ کاشت گل و گیاهان تزئینی در محوطه جلو سردرب باغ گلشن

◀️ اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? امیری