🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ اجرای اولین سازه خشت و گلی شهری پس از زلزله سال ۱۳۵۷

? این سازه با همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک و توسط تیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری از تهران و دیگر شهرها اجرا می شود.

◀️ کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس