🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی وارد طبس شد و در بدو ورود مورد استقبال شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

علوی مقدم در یک روز حضور خود بدون تشریفات اداری در میان مردم حضور می‌یابد و با مسافران نوروزی و شهروندان طبسی گفتگو خواهد کرد.