🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#چشم‌تان_به_آسمان_طبس_باشد

#جشنی_بزرگ_و_متفاوت

#میلاد_پیامبر_رحمت
#میلاد_رئیس_مکتب

#چهارده_نقطه_شهر

✍️ روابط‌ عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس