🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? #نمایشگاه_عکس

برپایی نمایشگاه #مصور از #پروژه_های_عمرانی و عملکرد یکساله شهرداری طبس در ساختمان اداری این شهردادی جهت آگاهی جزئیات آن از ابتدای #هفته_دولت برگزار گردیده است.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس