🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? #نمایشگاه_عکس

برپایی نمایشگاه #مصور از #پروژه_های_عمرانی و عملکرد یکساله شهرداری طبس در ساختمان اداری این شهردادی جهت آگاهی جزئیات آن از ابتدای #هفته_دولت برگزار گردیده است.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس