🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور #شهردار_طبس و #محمدی رئیس اداره توسعه مدیریت منابع و جمعی از کارکنان شهرداری طبس در محل اجرای نمایش میدانی #غدیر
در قرارگاه قدس طبس که با #استقبال بینظیر مردم و #مسئولین برگزار گردید.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس