🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? غرفه تجهیزات ایمنی و صنعت ساختمان شهرداری طبس

? شارژ و فروش خاموش کننده
(صنعتی، مسکونی و خودرو) #با_تخفیف_ویژه
? فروش جعبه و کمک های اولیه
? ارائه بروشور توصیه های ایمنی ساخت و ساز
? ارائه بروشور طرح های سرمایه گزاری شهرداری طبس
? نمایش تصویری عملکرد عمرانی شهرداری طبس

❇️ منتظر حضور گرم شما در غرفه اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در اولین نمایشگاه صنعت ساختمان هستیم ❇️

✍️روابط عمومی شهرداری طبس