🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ روز سوم و آخر نمایشگاه بازآفرینی شهری واقع در مصلی امام خمینی تهران

? افشار

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس

 

تازه ترین اخبار