🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

جلسه گراف مورخ ۹۷/۱۰/۶ طبق روال روزانه، ساعت ۸:۱۵ صبح در محل سالن جلسات اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس به ریاست مهندس مقدس زاده برگزار گردید:

مصوبات جلسه:
۱-به مناسبت هفته مدیریت بحران و ایمنی شهری مانور اطفائ حریق با محوریت واحد آتش نشانی و خدمات شهری در هفته آینده برگزار گردد .
۲-مقرر شد دوشنبه هر هفته پس از تدوین برنامه آموزشی شهروندی در مدارس به اتفاق شهردار محترم و نماینده محترم شورا در زمینه تفکیک زباله از مبدا و اصول هوای پاک زمین پاک تبلیغات فرهنگی با همکاری پیمانکار مربوطه صورت گیرد .
۳- بازرسان اداره خدمات و ایمنی شهری هر روز یکی از مناطق شهری را رصد کرده و لیست محل های را که نخاله ریخته شده و سد معبر صورت گرفته تهیه و به این اداره اعلام نمایند و شروع کار از شهرک منابع طبیعی و فاز دو شهرک امیرالمومنین خواهد بود.
۴- مقرر شدلیست اقلام ضروری واحدموتوری وآتش نشانی جهت خرید به امور مالی تحویل شود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس