🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شستشوی محوطه و وسایل بازی بوستان‌های سطح شهر از تلاش خاموش نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس