🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس از وضعیت باغ گلشن، نمایشگاه خانه فرهنگ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بازدید کردند.

آقای جعفریان سرپرست معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس در این بازدید حضور داشت.