🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? مجید بهارستانی شهردار طبس گلشن به صورت روزانه و میدانی بر عملیات اجرایی عمران و توسعه شهری نظارت دارد.

✍️ به منظور هماهنگی های لازم را روسای ادارات توسعه مدیریت و منابع انسانی_ عمران و شهرسازی_ خدمات و ایمنی شهری نیز به طور مستقیم درگیر پروژه های پایان سال و استقبال از بهار هستند.

? لازم می دانیم از دلسوزی ها و راهنمایی های آقای مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی در حوزه مدیریت شهری طبس صمیمانه قدردانی نماییم.

شهرداری طبس گلشن_ ۲۴ اسفند ۹۸

#سامانه_مدیریت_شهری_طبس