🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از سایت موتوری و ماشین آلات سیستم مدیریت شهری بازدید کرد.

این بازدیدها که هر هفته چند مرتبه توسط شهردار طبس انجام میشود به منظور نظارت مستقیم بر عملکرد ماشین آلات، میزان بازدهی آنها و بررسی تعمیرات مورد نیاز می باشد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس