🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ نظارت #شبانه مهندس بهارستانی شهردار طبس و #مهندس_مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری از پاساژ طبسیان در حین اجرای نصب سایه بان کافی شاپ پاساژ

#مهندس_یونسی کارشناس امور سرمایه گزاری دفتر امور شهری و روستایی نیز درساعات پایانی شب از محل پاساژ دیدن کرد.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس