🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ معروف به تحویل جهت بررسی صورت‌ وضعیت شرکت‌های پیمانکار شهرداری طبس

با حضور آقای هاشمی نائب رئیس شورای اسلامی شهر و نماینده شورا در کمیسیون تحویل، مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، مهندس شفیعیان مسئول امور اداری، مهندس عصاری مسئول امور قراردادها و آقای سنگکی مسئول خدمات شهری و بازرسی شهرداری طبس

مهندس محمدحسن چمنزاری و مهندس عباس جواهری بعنوان اعضای خبره کمیسیون نیز حضور دارند و مهندس علیرضا افشین هم عضو کمیسیون می‌باشند.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس