🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی، آقای واحدیان مدیر امور مالی، آقای حیدرزاده مسئول حراست و مهندس مریدا کارشناس مسئول عمران شهرداری طبس به منظور نظارت دقیق بر کار ماشین‌آلات و مصرف مصالح مورد نیاز در پروژه‌ها از طرح‌های عمرانی و تاسیات شهرداری بازدید کردند.

? محسن عابدزاده

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس