🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

نشست مهندس محسن عدل معاون مدیرکل و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استان خراسان جنوبی با مهندس بهارستانی شهردار طبس به منظور آغاز نظارت سالیانه بر شهرداری طبس

این تیم قرار است در حوزه‌های اداری، مالی، عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری و فضای سبز، آتش‌نشانی و… بازرسی انجام دهند.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس