🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نصب تابلو مزین به نام سردار شهید سپهبد سلیمانی

با عنایت به پیشنهاد شهرداری و برابر
مصوبه شورای اسلامی شهر طبس بولوار حدفاصل میدان شهید فهمیده تا میدان ذغال سنگ به نام شهید سپهبد سلیمانی نامگذاری و عصر امروز سه شنبه ۱۷دیماه ضمن نصب تابلو بولوار به نام شهید والامقام مزین گردید.
روابط عمومی شهرداری طبس