🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، این نشست به منظور جلب مشارکت اصناف در بهسازی رواق های بازار مرکزی شهر برگزار شد و حجت الاسلام زارع حسینی دادستان طبس و اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشتند.

 

شهردار طبس با اشاره به اهمیت پروژه بازسازی میدان امام گفت: طبق صورتجلسه های تنظیمی بین شهرداری، اتاق اصناف و فرمانداری ویژه طبس قبل از اجرای پروژه، توافق شده که کسبه میدان امام در تأمین بخش کوچکی از هزینه های بازسازی میدان و رواق ها که بیش از دو میلیارد تومان هزینه در برداشته است مشارکت کنند.

مجید بهارستانی یادآور شد: مشارکت کسبه محترم در ادامه پروژه و بازسازی سایر رواق های خیابان نواب و خیابان خرمشهر استفاده خواهد شد و این مشارکت علاوه بر ایجاد دلگرمی برای مجموعه شهرداری باعث تداوم خدمات شهرداری به مجموعه بازار می شود.

دادستان طبس با تشریح برخی از خدمات شهرداری ها خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته شهرداران جزو افراد بسیار مهم و بانفوذ هستند و در شهر طبس هم باید همه ما به تقویت جایگاه شهرداری کمک کنیم.

وی افزود: وظیفه دادستان تامین امنیت جامعه است و بعنوان مدعی العموم هرجایی که مسائل و منافع عمومی مطرح باشد ورود خواهیم کرد.

حجت الاسلام زارع حسینی تأکید کرد: همه افراد جامعه مسئولیت مشترک اجتماعی دارند و همه وظیفه داریم در نگهداری و حفظ این شهر بکوشیم و سهم خود را در عمران و آبادانی شهر بپردازیم. شهرداری طبس در راستای زیباسازی و رونق شهر با هزینه زیاد نسبت به بازسازی و بهسازی بازار مرکزی شهر اقدام کرده و همه مردم بویژه اصناف بهره مند شده اند لذا انتظار می رود که بازاریان سهم خود را که معادل هزینه صرف شده برای هر واحد و ارزش افزوده ملک می باشد بپردازند.

رئیس اتاق اصناف طبس در تأیید اقدامات شهرداری گفت: بازسازی و اصلاح رواق های هسته مرکزی شهر یکی از موضوعات اساسی شهر و بازار بود و ضرورت آن از سالها قبل احساس می شد لذا از همت شهرداری طبس و اعتمادی که به اصناف داشتند تشکر می کنم.

در پایان این نشست مقرر شد نحوه مشارکت هر کدام از کسبه در بازسازی رواق ها بصورت جداگانه محاسبه شود.