🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅ نشست تعدادی از کسبه میدان امام با شهردار، رئیس اداره عمران و شهرسازی و مسئول درآمد شهرداری

? در این نشست در خصوص بازسازی رواق های بازار و نحوه مشارکت اصناف گفتگو و تبادل نظر می شود.