🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

اعضای نظام‌ مهندسی‌ ساختمان‌ استان‌ یزد به مناسبت سالروز زلزله سال ۵۷ میهمان شهرستان طبس هستند.

پیش از این شهردار طبس درباره سفر هیئت رئیسه و اعضای نظام مهندسی ساختمان یزد به منظور تعامل بیشتر و بازدید از دست‌آوردهای شهری خبر داده بود.

بازدید از روستاهای گردشگری ازمیغان، خرو، اصفهک و کریت و نیز حضور در برخی پروژه‌های عمران شهری از جمله برنامه های حضور دو روزه مهندسان یزدی در طبس می باشد.

مهندس نقیبی‌زاده فرماندار اسبق طبس نیز در این جمع حضور دارد.