🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور شهردار در برنامه #میز_خدمت مسئولین و مردم در محل #نماز_جمعه
(بمناسبت ۵مرداد سالروز اقامه اولین نمازجمعه کشور)

مهندس #بهارستانی همراه با روسای ادارت شهرداری پاسخگوی شهروندان و نمازگزاران بود…

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس