🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس در ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان جهت عرض خداقوت و بررسی روند خدمات‌دهی به میهمانان نوروزی

آقای جعفریان سرپرست معاونت اداره کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس نیز در این بازدید حضور دارد.چ