🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس در ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان جهت عرض خداقوت و بررسی روند خدمات‌دهی به میهمانان نوروزی

آقای جعفریان سرپرست معاونت اداره کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس نیز در این بازدید حضور دارد.چ