🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅حضور مهندس بهارستانی در جلسه راهکارهای درآمدزایی شهرداری ها.

◀️ این جلسه به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار می گردد.