🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/04/farakhan.pdf

مناقصه عمومی عملیات بهسازی،زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر طبس

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست??

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/04/farakhan.pdf