🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش شبکه خبری شهرداری طبس، پیرو مصوبات جلسه گراف اداره خدمات و ایمنی شهری با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس

برای ساماندهی ورودیهای شهر جلسه ای با مالکین زمینهای حاشیه خیابان در ورودی شهر از سمت استان خراسان جنوبی (بیرجند ) برگزار شد.

در این نشست که آقایان معمارزاده و حسین زاده مالکین زمین‌های وردی دیهشک میهمان اداره خدمات و ایمنی شهری بودند، مهندس اسماعیلی و مهندس کریم پور کارشناسان واحد املاک و حقوقی شهرداری حضور داشتند.

شایان ذکر است موضوع زمین مورد اختلاف نزدیک به ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بود که با درایت مهندس بهارستانی شهردار و پیگیری مهندس مقدس زاده ریاست اداره خدمات و ایمنی شهری و همکاری ارزشمند و مشارکت همدلانه آقایان معمار زاده و حسین زاده، این مشکل مرتفع گردید.

مقررشد در قسمتی از زمین فوق مسجدی توسط خیرین بنا گردد و بزودی سکوی استقبال از مسئولین استانی و جداره سازی و زیباسازی آن محل توسط اداره خدمات و ایمنی شهری عملیاتی شود.

این ملک در مجاورت میدان پیامبر اعظم (ص) قرار دارد.