🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازارچه سنتی و صنایع دستی و گردشگری داش‌آقا در میدان پنجعلی طبس؛ توسط بخش خصوصی و با مشارکت شهرداری درحال احداث می‌باشد.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از این مجموعه تجاری؛ تفریحی؛ رفاهی بازدید کرد و از نزدیک در جریان گزارش کار احداث این بازارچه قرار گرفت و از تلاش و پیگیری اقای مهندس جوادموسوی بعنوان مجری و سرمایه‌گذار طرح قدردانی کرد.

گفتنی است؛ براساس رویکرد ۲ سال گذشته، طرح‌های مشارکتی شهرداری طبس با بخش خصوصی افزایش یافته است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس