🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

#مسکن_ملی

عملیات آماده سازی مسکن ملی ۷۹ هکتاری شهر طبس با عملیات خاکریزی و خاکبرداری و تسطیح خیابان ها و کوچه های اصلی و فرعی

لازم به ذکر است عملیات آماده سازی مسکن ۷۹ هکتاری شهر طبس به پیمانکاری شهرداری طبس در حال انجام است

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس