🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی به طور سرزده در صفوف نماز جماعت صحن و سرای حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) طبس حضور یافت.

علوی مقدم که به واسطه بی‌تکلف بودن در مدیریت از محبوبیت ویژه در بین مردم شهرستان طبس برخوردار است همچنین با مردم به گفتگو پرداخت.