🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ برخی نظرات همشهریان فهیم و نجیب طبس در تقدیر از مهندس مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس گلشن

در سالگرد یک‌سالگی انتصاب وی بعنوان سکاندار مدیریت شهری

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس