🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

?مرحله دوم رزمایش مواسات و کمک مومنانه برگزار گردید.

❇️ این رزمایش به همت حوزه بسیج کارگری شهید برونسی و پایگاه شهید احمدی روشن شهرداری با حضور مهندس #بهارستانی شهردار طبس و امور فرهنگی و بسیج شهرداری بین تعدادی از نیروهای خدوم این شهرداری توزیع شد.