🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مرحله جدید آسفالت معابر شهری طبس از آسفالت پارکینگ بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی آغاز گردید.

✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ آقایان رسول عراقی ، محمدجواد راستینه ، سید مجتبی حقانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر به همراه مهندس محمد نصیری شهردار طبس عباس زمانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طبس پیش از ظهر شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۱از اجرای عملیات آسفالت پارکینگ بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس بازدید کردند.

?مهندس نصیری شهردار طبس گفت: به لطف خدا و با پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر پس از تامین قیر مورد نیاز ، مرحله دیگری از بهسازی و روکش آسفالت معابر شهر با توجه به مطالبه مردمی با آسفالت پارکینگ بیمارستان طبس که همشهریان دغدغه زیادی برای ساماندهی آن داشتند در دستور کار قرار گرفت و امروز این مُسئله به انجام رسید.

?شهردار طبس افزود: همانطور که در مراحل گذشته تلاش کردیم در نقاط مختلف شهر در مسئله روکش آسفالت اقداماتی انجام شد و انشاالله در این مرحله هم در نقاط مختلف شهر با توجه به اولویت ها و همچنین منابع موجود قیر ، آسفالت اجرا خواهد شد‌