🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط کارکنان شهرداری طبس

◀️این مراسم هر روز صبح در شهرداری برگزار می شود.

 

تازه ترین اخبار