🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عملیات اجرایی مهار اب‌های روان در حدفاصل شهرکهای زیباشهر و رضوانشهر توسط نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس درحال انجام است.

مهندس بهارستانی شهردار طبس که پیش از این برای امنیت ساکنین این مناطق تدابیری کرده و در هفته گذشته تلاش مجموعه مدیریت شهری را به منظور هدایت روان‌آبهای شهری بکار گرفته است، مصمم است در بارندگی پیش‌رو از آسیبهای احتمالی بکاهد.

گفتنی است؛ شهرداری طبس با کمترین امکانات و درحالیکه مشکلات فنی در معابر شهری؛ دست‌آورد ۴۰ سال گذشته می‌باشد؛ در کنار شهروندان و برای تامین آسایش و امنیت آنها تلاش می‌کند با برنامه‌ای کوتاه مدت و درازمدت روان‌آبها را مهار نماید.