🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارسک از گلخانه دیهشک

◀️ این بازدید با همراهی محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس، مجید بهارستانی شهردار و مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری صورت گرفت.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس