🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس یاری شهردار ارسک و آقایان غلامرضا رحیم کریمی، عباس لطفیان و علی ارزه گر از اعضای شورای شهر ارسک و محمدرضا حاجی زاده مسئول خدمات شهری شهرداری ارسک از پروژه یادمان شهدای گمنام

? این بازدیدها در چارچوب مصوبات کمیته خدمات شهری استان و به منظور انتقال تجربیات و هم اندیشی در مدیریت شهری صورت می گیرد.

◀️روابط عمومی شهرداری طبس