🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارسک از پروژه اصلاح هندسی بلوار مهندس شکیبی و مجموعه پارک بانوان

? میهمانان از پروژه های بلوار شهدای منا، بهسازی رواق های بازار مرکزی شهر و بلوار شهدای منا نیز دیدن کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس