🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ارسک از قسمت های مختلف باغ گلشن

◀️ در این بازدید گزارشی از وضعیت فضای سبز و انواع کاشت گل و گیاه در طبس ارائه شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس