🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در پروژه‌های عمرانی شهرداری طبس حضور یافت.

مهندس حمید حلاج مقدم طرح‌های بلوار شهدای منا، مجتمع تجاری طبسیان، بلوار و یادمان شهدای گمنام، بهسازی رواق‌های بازار مرکزی شهر، بلوار شهدا، آسفالت معابر شهری و… بازدید کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس