🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در سفر به طبس ضمن بازدید از پروژه بازسازی میدان امام و رواق های بازار مرکزی شهر، برای حمایت از طرح های بازسازی فضای شهری قول مساعد داد.

بنابراین گزارش، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه ساماندهی میدان امام و کمک برای توسعه این فضای شهری در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمد سعید ایزدی در سفر به طبس ضمن بازدید از زمین‌های مرکز بهداشت منطقه دولت‌آباد ، میدان امام ، محورهای ورودی به طبس، ارگ یا کهن دژ و نهایتاً باغ گلشن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این سفر برخی از چالش‌های شهرسازی در طبس که توسط  فرماندار ویژه و شهرداران شهرهای طبس ، دیهوک و عشق‌آباد مطرح شد مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازدید از میدان امام و رواق‌های تازه بازسازی شده این میدان مسایلی که در زمینه محدوده و حریم شهر و فضاهای شهری مطرح شد که شهرداری طبس با همت عالی اقدامات اولیه را انجام داده و ما کمک می‌کنیم که بحث مجموعه میدان امام توسعه پیدا کند و به عنوان یک فضای شهری در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن کیفیتی که مدنظرشان است را شاهد باشند.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از مصوباتی که در این زمینه انجام خواهد شد این است که پروژه ساماندهی میدان امام تصویب شود و بتوان کمک‌هایی برای توسعه این فضای شهری ارزشمند فراهم شود.

ایزدی بیان کرد: سایر کمک‌هایی که در حد توان وزارتخانه باشد همانند قیر و سایر امکانات نیز توسط شهرداری حمایت خواهد شد که بتوانند برنامه‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دنبال شود.

وی افزود:  در طبس و در زمینه طرح جامع و تفصیلی نیز باید تجدیدنظر شود و مسایل شهر از طریق اسناد پایه برطرف شود.

 

[carousel source=”directory: images/news/1396/11bahman/vazir” limit=”9″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]