🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اطلاعیه مهم روابط عمومی شهرداری طبس پیرامون تبلیغات نامزد های انتخابات

?به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس؛ نقاطی مناسب به ویژه در میدان و بلوار امام خمینی (ره) _ چهارراه قدس _ میدان انقلاب اسلامی (باغ‌گلشن) _ میدان پنجعلی _ میدان نماز (فانوس) برای نصب پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و سیزدهمین دوره ریاست جمهوری فراهم شده است تا از آلودگی بصری شهر پیشگیری شود.

?از نامزدهای محترم و هواداران گرامی آنها می‌خواهیم با توجه به زیبایی شهر طبس نسبت به نظافت فضای شهری، حفاظت از اشجار و گل ها به ویژه در بلوارهای سطح شهر و نیز تمیزی منظر شهری حساسیت داشته باشند و از نصب پوستر در محل‌های غیرمجاز و بویژه روی #درختان و در مسیر بلوارهای سطح شهر جدا پرهیز نمایند.

?تبلیغات نامزدهای انتخاباتی حتماً در محل های تعیین شده و به #میزان_مساوی نصب گردد تا نیروهای شهرداری مجبور به امحاء و جمع‌آوری آن نباشند.

⛔️درختان_ تابلوهای ترافیکی_ رفوژ میانی بلوارهای اصلی شهر_ رینگ میادین امام خمینی (ره)_ انقلاب اسلامی_ آزادگان و پنجعلی و تاسیسات متعلق به شهرداری از #نقاط_ممنوعه جهت تبلیغات است.