🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅تقدیر و تشکر معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شهرداری طبس و عشق آباد

◀️در جلسه ای که امروز صبح در دفتر معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی با حضور 30 شهردار و ذیحساب های شهرداری ها در خصوص میزان جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شهرداری های استان برگزار شد مهندس میر جعفریان معاون عمرانی استانداری از 11 شهردار و ذیحساب هایی که جذب اعتبارات را بنحو احسن در موعد مقرر انجام داده بودند تقدیر وتشکر کردند.

◀️ در این خصوص، شهرداری طبس و عشق آباد از سوی معاون محترم عمرانی استانداری مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

?وی از مهندس بهارستانی شهردار طبس خواست مراتب تقدیر و تشکر وی را به شورای محترم و کارکنان زحمت کش شهرداری و علی الخصوص مردم شریف طبس ابلاغ نمایند.