🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#عجیب_اما_واقعی
#قانون‌مدار_قانون‌گریز

ملک یکی از کارشناسان نظام مهندسی ساختمان در شهر طبس توسط شهرداری پلمپ شد.

این ساختمان که در زمین باغ احداث می‌شود؛ دارای ۱۳۰ متر اضافه بنا نسبت به استاندارد ضوابط شهرسازی است.

نکته شگفت‌انگیز ماجرای تخلف در ساختمان مذکور این است که نظام مهندسی ساختمان در سالجاری نسبت به ساخت‌وسازهایی با تخلفات بسیار کوچکتر آنچنان موضع‌گیری می‌کرد که گاهی مردم دچار مشکلات روحی روانی می‌شدند و مجبور بودند با پرداخت هزینه‌های هنگفت مسیر انجام پروژه خود را باز کنند و یا از ادامه کار منصرف شوند.

اما حالا در کمال ناباوری با علم به تخلف موجود و دانایی و آگاهی کامل از سرنوشت این تخلف؛ چرا کارشناس نظام مهندسی ساختمان شهرستان طبس وارد این قانو‌ن‌شکنی شده است و ایا چنین اشخاصی صلاحیت برخورد با تخلفات ساختمانی یا هدایت مسیر قانونی را دارند!؟

مصداق قانون‌مداران قانون‌گریزی که قانون را فقط برای مردم می‌خواهند.