🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? عکس تیمی بازیکنان (کارکنان رسمی/پیمانی) شهرداری طبس

، حاضر در مسابقات فوتسال جام ادارات طبس

♦️ مربی: حسن شبانی

?فرهنگی ورزشی شهرداری طبس
✍️روابط عمومی شهرداری طبس