🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ هم سطح کردن ونشا گل در بلوار گلستان

توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار