🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از اقدامات و تلاش های روزانه نیروهای واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس

هرس و قطع درختان خطرساز در مسیر رفت و آمد مردم و شبکه انتقال برق، نگهداری از فضاهای سبز موجود در سطح شهر، اصلاح درختان خرما از جمله این فعالیت هاست

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310