🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کارکنان پرتلاش واحد فضای سبز شهرداری طبس برای استقبال از بهار ۱۴۰۱ و کاشت درختان کاشت گل ها هرس درخت های نخل و درختان بوستان ها با جدیت تمام ادامه دارد

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس