🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

◀️بازدید و خداقوت مهندس بهارستانی به کارگران فضای سبز شهرداری طبس

?حسن مرتاضی